De specialist in kwaliteit en veiligheid

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | Laatste update: 25 januari 2015

Share |

Veiligheidskundige

De VCA (VGM Checklist Aannemers) omvat een aantal eisen waaraan organisaties dienen te voldoen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Eén van de eisen is dat organisaties aantoonbaar een beroep dienen te doen op een interne/externe veiligheidskundige. Deze dient minimaal te beschikken over het diploma Middelbare Veiligheidskunde (MVK). Daarnaast kan bij de uitvoering van projecten door de opdrachtgever worden geëist dat de VGM-coördinatie vervuld wordt door een gediplomeerde veiligheidskundige.


Veel organisaties hebben deze veiligheidskundige echter niet intern beschikbaar.

Het laten opleiden van een eigen veiligheidskundige is voor het midden- en kleinbedrijf niet interessant in verband met tijdsbesteding en opleidingskosten.


MD ingenieursbureau vult voor u graag de rol in van externe veiligheidskundige.

Marco Datthijn is een gediplomeerd veiligheidskundige en heeft daardoor veel kennis op het gebied van VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E), functie RI&E, VGM-projectplannen, TaakRisicoAnalyses, VGM-inspecties en ongevallenonderzoek.


Er wordt niet gewerkt met een abonnement: U bepaalt zelf wanneer u gebruik wilt maken van één of meerdere diensten van MD ingenieursbureau waardoor u aan de eisen van de VCA of van uw opdrachtgever blijft voldoen.


MD ingenieursbureau overtuigt u graag op welke gebieden veiligheidskundige ondersteuning kan worden ingezet en wat de kosten hiervoor zijn. Neem contact op met Marco Datthijn, uw toekomstige veiligheidskundige!