De specialist in kwaliteit en veiligheid

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | Laatste update: 25 januari 2015

Share |

Normen en eisen > CO2 - Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie.


De CO2-Prestatieladder is geen managementsysteem en schrijft u dus geen 'handboek' met procedures voor. Een van de uitgangspunten bij het opstellen van de CO2-Prestatieladder is om het aantal regels en voorschriften zo minimaal mogelijk te houden voor organisaties.

De essentie is om inzicht te krijgen in de eigen CO2-emissie, vervolgens naar mogelijkheden te zoeken om de emissie te reduceren en dit dan ook te realiseren. De organisatie moet dit vervolgens aantoonbaar maken aan de 'ladder-verificateur'.