De specialist in kwaliteit en veiligheid

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | Laatste update: 25 januari 2015

Share |

Normen en eisen > ISO 50001

Het verminderen van energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en stimuleren van vormen van hernieuwbare energie is een wereldwijde prioriteit. De realiteit is dat prijzen stijgen door verminderde beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Dit geldt ook voor het Nederlandse bedrijfsleven en zal in de nabije toekomst nog een stuk wezenlijker worden. Met deze ontwikkelingen ontstond een groeiende en dringende behoefte aan een internationale norm voor energiebeheer.


ISO (International Organization for Standardization) ontwikkelde een energiemanagement-norm. De ISO 50001 voorziet organisaties in management strategieën om kosten te besparen, energie-prestaties te verbeteren en energie-efficiëntie te verhogen.


Bestaande ISO-normen zoals de ISO 9001 en ISO 14001 stimuleren al jaren met succes efficiency-verbetering binnen organisaties over de hele wereld. De ISO 50001 biedt in vergelijkbare vorm een managementsysteem ten behoeve van effectiever energiemanagement, met als primaire doel de langdurige stijging van energie-efficiëntie.

Energie is een kritiek onderdeel van het bedrijfsproces en energiekosten zijn een belangrijke kostenpost binnen organisaties, ongeacht de activiteiten die zij uitoefenen. Een individuele organisatie heeft geen invloed op energieprijzen, overheidsbeleid of globale economie, maar kan desondanks door het verbeteren van energieprestaties toch kostenbesparing realiseren.


Verbeterde energieprestaties kunnen snel voordeel voor een organisatie opleveren doordat optimaal gebruik van energiebronnen en energie verbruikende middelen zowel energieconsumptie als energiekosten terugdringen. Daarnaast levert een organisatie een positieve maatschappelijke bijdrage aan vermindering van uitputting van energiebronnen en beperking van opwarming van de aarde.


ISO 50001 is bedoeld om organisaties te voorzien van een erkend kader voor integratie van energieprestaties in de vorm van een managementsysteem. De geharmoniseerde standaard maakt het mogelijk voor (internationale) organisaties om met een logische benadering volgens een gestructureerde methode verbeterpunten te identificeren en implementeren.


De standaard gebruikt de vertrouwde 'Plan, Do, Check, Act'-structuur bekend van andere managementsystemen om te voorzien in beter inzicht in energieverbruik en -kosten, energie-efficiëntie en bewustzijn/transparantie in de toeleveringsketen.