De specialist in kwaliteit en veiligheid

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | Laatste update: 25 januari 2015

Share |

Normen en eisen > OHSAS 18001

Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Eén van de manieren om binnen uw organisatie structureel meer aandacht te besteden aan deze onderwerpen, is door middel van het toepassen van OHSAS 18001.


OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) is een internationale norm die u kunt gebruiken als handleiding voor het opzetten van een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem. De norm is in opzet vergelijkbaar met de ISO 9001 en ISO 14001 en kan dus eenvoudig worden geïmplementeerd binnen een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit- en/of milieuzorg. Belangrijke pijlers van OHSAS 18001 zijn de risico-inventarisatie en –evaluatie, brongerichte aanpak van arbo- en veiligheidsrisico’s en naleving van wettelijke risico’s.


Het opzetten van een systeem volgens OHSAS 18001 kan aardig wat voordelen hebben

voor uw organisatie: