De specialist in kwaliteit en veiligheid

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | Laatste update: 25 januari 2015

Share |

Kwaliteitscoördinator

Kwaliteitzorg wordt in veel midden- en kleinbedrijven als bijzaak gezien en de aandacht hiervoor is vaak nihil. “Het moet want onze opdrachtgevers eisen een ISO 9001 certificaat en commercieel gezien is het een prettig verkoopargument ...”.

Directies en managers ervaren het voldoen aan de ISO 9001 eisen soms als lastig en ervaren nauwelijks de toegevoegde interne waarde van een kwaliteitssysteem.


Medewerkers in het midden- en kleinbedrijf krijgen als bijtaak veelal de rol van kwaliteitscoördinator toegeschoven, maar kennis en ervaring ontbreekt op dit gebied.

Het bijhouden van kwaliteitsregistraties, actueel houden van kwaliteitsdocumentatie, uitvoeren van interne audits, opstellen van de directiebeoordeling, op de hoogte blijven van wijzigingen van de ISO 9001 norm enzovoorts verloopt hierdoor niet altijd gestructureerd en vindt soms te laat of helemaal niet plaats. Verbeterpunten of afwijkingen die interne kwaliteitscoördinatoren constateren dienen zij veelal zelf op te lossen. Kwaliteitscoördinatoren worden intern soms als lastig ervaren en zijn niet altijd objectief.


MD ingenieursbureau heeft voor u de oplossing indien u zich herkend in één of meerdere punten die hierboven worden geschetst. Marco Datthijn heeft veel ervaring met het opzetten, implementeren, onderhouden/beheren en verbeteren van kwaliteitssystemen. Onder het motto "vreemde ogen dwingen" zorgt Marco Datthijn er voor dat uw kwaliteitssysteem intern meer aandacht krijgt, up-to-date blijft en dat uw medewerkers/collega's/directie worden gemotiveerd om een bijdrage te leveren tot kwaliteitsverbetering.


Maak vrijblijvend een afspraak met MD ingenieursbureau. Marco Datthijn vervuld voor u graag de uitdagende functie van kwaliteitscoördinator!