De specialist in kwaliteit en veiligheid

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | Laatste update: 25 januari 2015

Share |

Normen en eisen > ISO 14001

Een milieumanagementsysteem gebaseerd op internationale norm ISO 14001 kan uw organisatie helpen om de milieuprestaties te verbeteren. De norm is van toepassing op de milieuaspecten die uw organisatie kan beheersen en/of kan beïnvloeden.


Het steeds toenemende milieubewustzijn in de maatschappij heeft ook zijn uitwerking in het bedrijfsleven. Mede door de eisen die de overheid stelt aan bedrijven evenals het feit dat steeds meer bedrijven uit zijn op imagoverbetering en versterking van hun marktpositie komt tot uiting in implementatie van milieuzorgsystemen in deze organisaties.


Het belangrijkste doel van het milieuzorgsysteem is om uw milieuverplichtingen en milieudoelstellingen te bepalen, realiseren en zichtbaar te maken naar uw relaties.

Maar u kunt ook in andere opzichten profiteren van de implementatie van een milieuzorgsysteem binnen uw organisatie.


Het milieubewustzijn vanuit uw organisatie heeft een positief effect naar buiten en helpt bij het openen van nieuwe markten. Het imago van uw onderneming straalt naar uw afnemers uit dat u uw milieubeleid structureel op orde hebt. Het certificeren heeft dus een commerciële waarde voor uw organisatie. Daarnaast bespaart u ook nog eens op uw afval- en energiekosten en verbetert u de communicatie met gezag en controlerende instanties.


De structuur van het managementsysteem kunt u ook toepassen op managementsystemen op het gebied van andere onderwerpen zoals (arbo-)veiligheid en kwaliteit. Door middel van het integreren van meerdere managementsystemen, kunt u intern kosten besparen en is certificering in veel gevallen ook voordeliger en efficiënter.


Het opzetten van een systeem volgens de ISO 14001 kan aardig wat voordelen hebben

voor uw organisatie: