De specialist in kwaliteit en veiligheid

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | Laatste update: 25 januari 2015

Share |

Interne audits

In normen, zoals ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001, wordt verplicht voorgeschreven dat organisaties periodiek hun managementsystemen beoordelen middels interne audits.

De interne auditor(s) die hierbij betrokken is/zijn dienen onafhankelijk en opgeleid te zijn.

In de praktijk blijkt veelal dat de kwaliteit van de uitgevoerde interne audits matig is en er onvoldoende verbeterpunten naar voren komen. Hierdoor wordt niet altijd voldaan aan de normeisen met betrekking tot de uitvoering van doeltreffende interne audits en hebben de interne audits geen meerwaarde voor organisaties.


Organisaties zien de uitvoering van de interne audits hierdoor vaak als ballast.

Er moet een auditplanning worden opgesteld, interne auditors dienen te worden opgeleid, de onafhankelijkheid moet worden geborgd en de uitvoering van interne audits en het opstellen van de rapportages vraagt veel tijd.


MD ingenieursbureau heeft voor organisaties die zich hierin herkennen de oplossing.

Marco Datthijn is een gekwalificeerde lead-auditor die zowel interne als externe audits uitvoert voor o.a. gerenommeerde certificerende instanties. De onafhankelijkheid en objectiviteit wordt te allen tijde geborgd. De nodige inhoudelijke kennis van normen in relatie tot vastgelegde werkprocessen en procedures is ruimschoots aanwezig.

Marco Datthijn communiceert net zo makkelijk met operationele medewerkers als met managers/leidinggevenden.


MD ingenieursbureau neemt voor u graag de zorg met betrekking tot interne audits uit handen. Dus neem vrijblijvend contact op met Marco Datthijn, uw toekomstige interne auditor! Aan de hand van uw organisatieschema/organogram ontvangt u een gunstig voorstel.