De specialist in kwaliteit en veiligheid

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | Laatste update: 25 januari 2015

Share |

Normen en eisen > VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Het is een algemeen inzetbaar en certificeerbaar systeem met als doel het beheersen van veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten (VGM) binnen een organisatie. De checklist kan ook binnen uw organisatie worden toegepast, indien u te maken hebt met risicovolle activiteiten of als veiligheidsaspecten een belangrijke rol spelen in uw dagelijkse activiteiten. Met het voldoen aan de minimale eisen in de VCA-checklist, beheerst u risico’s op het gebied van VGM-aspecten binnen uw bedrijf. Daarnaast stellen veel opdrachtgevers het hebben van een VCA-certificaat verplicht.


Bij een veiligheidsbeheerssysteem volgens VCA wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en onderaannemers, complexe en minder complexe werkzaamheden (werkzaamheden in de petrochemie) en de omvang van het bedrijf. Afhankelijk hiervan worden 3 certificatieniveau's onderscheiden:


Uiteindelijk bepaalt u zelf volgens welk certificatieniveau u uw organisatie wilt laten certificeren op basis van uw eigen visie en beleid op het gebied van veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s.